Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αρχέλαος

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


400 - 399 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αρχέλαος (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Archelaos (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αρχέλαος (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Archelaos (EN)

Βασιλεύς: Αρχέλαος (EL)
Υποδιαίρεση: Β (EL)
Επιγραφή: ΑΡΧΕ (EL)
Εμπροσθότυπος: Κεφαλή λιονταριού κατενώπιον. (EL)
Οπισθότυπος: Ημίτομο ταύρου δ. (EL)
Denomination: B (EN)
Inscription: ΑΡΧΕ (EN)
ObvDescription: Lion's head facing. (EN)
Ruler: Archelaos (EN)
RevDescription: Forepart of bull r. (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Alpha Bank (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 413 έως 400 - 399 π.Χ. (EL)
from 413 to 400 - 399 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.