Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Παυσανίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση

Κατοχυρωμένα δικαιώματα (in copyright) - Ελεύθερη πρόσβαση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

394 - 393 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Παυσανίας (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Pausanias (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Παυσανίας (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Pausanias (EN)

Υποδιαίρεση: Α (EL)
Οπισθότυπος: Ημίτομο λιονταριού με τα πόδια προτεταμένα δ. (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος ανδρική κεφαλή με ταινία δ. (EL)
Βασιλεύς: Παυσανίας (EL)
Επιγραφή: ΠΑΥΣΑΝΙΑ (EL)
Ruler: Pausanias (EN)
ObvDescription: Young male head wearing tainia r. (EN)
Denomination: A (EN)
RevDescription: Forepart of lion with legs extended r. (EN)
Inscription: ΠΑΥΣΑΝΙΑ (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Alpha Bank (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 395 - 394 έως 393 π.Χ. (EL)
from 395 - 394 to 393 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.