Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αέροπος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση

Κατοχυρωμένα δικαιώματα (in copyright) - Ελεύθερη πρόσβαση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

395 - 394 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αέροπος (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Aeropos (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αέροπος (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Aeropos (EN)

Υποδιαίρεση: Β (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος ανδρική κεφαλή με πέτασο δ. (EL)
Οπισθότυπος: Ημίτομο λιονταριού με τα πόδια προτεταμένα δ. (EL)
Επιγραφή: ΑΕΡΟΠΟ (EL)
Βασιλεύς: Αέροπος (EL)
Denomination: B (EN)
RevDescription: Forepart of lion with legs extended r. (EN)
Inscription: ΑΕΡΟΠΟ (EN)
Ruler: Aeropos (EN)
ObvDescription: Young male head wearing petasos r. (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Alpha Bank (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 398 - 397 έως 395 - 394 π.Χ. (EL)
from 398 - 397 to 395 - 394 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.