Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Περδίκκας Γ'

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση

Κατοχυρωμένα δικαιώματα (in copyright) - Ελεύθερη πρόσβαση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

365 - 359 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Περδίκκας Γ' (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Perdikkas III (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Περδίκκας Γ' (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Perdikkas III (EN)

Επιγραφή: ΠΕΡΔΙΚΚΑ (EL)
Βασιλεύς: Περδίκκας Γ' (EL)
Υποδιαίρεση: Α (EL)
Οπισθότυπος: Λιοντάρι που σπάει δόρυ δ. (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος κεφαλή Ηρακλέους με δορά λιονταριού δ. (EL)
Denomination: A (EN)
Inscription: ΠΕΡΔΙΚΚΑ (EN)
Ruler: Perdikkas III (EN)
ObvDescription: Beardless head of Herakles wearing lion's skin r. (EN)
RevDescription: Lion r., breaking spear with its jaws. (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Alpha Bank (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 365 έως 359 π.Χ. (EL)
from 365 to 359 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.