Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αμύντας Γ'

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση

Κατοχυρωμένα δικαιώματα (in copyright) - Ελεύθερη πρόσβαση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

370 - 369 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αμύντας Γ' (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Amyntas III (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αμύντας Γ' (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Amyntas III (EN)

Υποδιαίρεση: Α (EL)
Επιγραφή: ΑΜΥΝΤΑ (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος κεφαλή Ηρακλέους με δορά λιονταριού δ. (EL)
Οπισθότυπος: Αετός που σπαράσσει φίδι δ. (EL)
Βασιλεύς: Αμύντας Γ' (EL)
Inscription: ΑΜΥΝΤΑ (EN)
Denomination: A (EN)
RevDescription: Eagle r. devouring serpent. (EN)
ObvDescription: Beardless head of Herakles wearing lion's skin r. (EN)
Ruler: Amyntas III (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Alpha Bank (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 393 έως 370 - 369 π.Χ. (EL)
from 393 to 370 - 369 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.