Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αντίγονος Γονατάς

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


276 - 239 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αντίγονος Γονατάς (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Antigonos Gonatas (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αντίγονος Γονατάς (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Antigonos Gonatas (EN)

Εμπροσθότυπος: Μακεδονική ασπίδα με το μονόγραμμα του Αντιγόνου ως επίσημα. (EL)
Υποδιαίρεση: Α (EL)
Οπισθότυπος: Μακεδονικό κράνος με λοφίο. (EL)
Βασιλεύς: Αντίγονος Γονατάς (EL)
Επιγραφή: ΒΑΣΙ (EL)
Ruler: Antigonos Gonatas (EN)
Denomination: A (EN)
Inscription: ΒΑΣΙ (EN)
ObvDescription: Macedonian shield with Antigonos' monogram in boss. (EN)
RevDescription: Crested macedonian helmet. (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Alpha Bank (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 277 - 276 έως 239 π.Χ. (EL)
from 277 - 276 to 239 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.