Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Περσεύς

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


179 - 168 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Περσεύς (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Perseus (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Περσεύς (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Perseus (EN)

Βασιλεύς: Περσεύς (EL)
Υποδιαίρεση: Β (EL)
Οπισθότυπος: Αετός με ανοιχτά φτερά, όρθιος πάνω σε κεραυνό. (EL)
Επιγραφή: ΒΑ / ΠΕ (EL)
Εμπροσθότυπος: Κεφαλή του ήρωα Περσέως δ. με άρπη στον ώμο. (EL)
ObvDescription: Head of the hero Perseus r.; harpa over shoulder. (EN)
Denomination: B (EN)
RevDescription: Eagle with spread wings standing on thunderbolt. (EN)
Inscription: ΒΑ / ΠΕ (EN)
Ruler: Perseus (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Alpha Bank (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 179 έως 168 π.Χ. (EL)
from 179 to 168 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.