Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Πύρρος

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


274 - 273 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Πύρρος (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Pyrrhos (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Πύρρος (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Pyrrhos (EN)

Βασιλεύς: Πύρρος (EL)
Υποδιαίρεση: Α (EL)
Επιγραφή: ΒΑΣΙ (EL)
Νομισματοκοπείο: Μακεδονία (EL)
Εμπροσθότυπος: Μακεδονική ασπίδα με το μονόγραμμα του Πύρρου ως επίσημα. (EL)
Οπισθότυπος: Μακεδονικό κράνος μέσα σε στεφάνι βελανιδιάς. (EL)
Denomination: A (EN)
ObvDescription: Macedonian shield with Pyrrhos' monogram in boss. (EN)
RevDescription: Uncrested macedonian helmet within oak wreath. (EN)
Inscription: ΒΑΣΙ (EN)
Ruler: Pyrrhos (EN)
Mint: Macedonia (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Alpha Bank (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

Μακεδονία (EL)
Macedonia (EN)

από 274 έως 273 π.Χ. (EL)
from 274 to 273 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.