Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αντίγονος Γονατάς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

276 - 239 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αντίγονος Γονατάς (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Antigonos Gonatas (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αντίγονος Γονατάς (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Antigonos Gonatas (EN)

Υποδιαίρεση: Α (EL)
Βασιλεύς: Αντίγονος Γονατάς (EL)
Εμπροσθότυπος: Κεφαλή Αθηνάς με κορινθιακό κράνος δ. (EL)
Οπισθότυπος: Παν που στήνει τρόπαιο. (EL)
Επιγραφή: ΒΑ (EL)
Ruler: Antigonos Gonatas (EN)
Denomination: A (EN)
Inscription: ΒΑ (EN)
ObvDescription: Head of Athena wearing Corinthian helmet r. (EN)
RevDescription: Pan r. erecting trophy. (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Alpha Bank (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 277 - 276 έως 239 π.Χ. (EL)
from 277 - 276 to 239 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.