Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Φίλιππος Γ'

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


323 - 319 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Φίλιππος Γ' (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Philip III (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Φίλιππος Γ' (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Philip III (EN)

Νομισματοκοπείο: Μίλητος (EL)
Υποδιαίρεση: Α (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος ανδρική κεφαλή με ταινία δ. (EL)
Βασιλεύς: Φίλιππος Γ' (EL)
Οπισθότυπος: Ιππέας που καλπάζει προς τα δ. (EL)
Επιγραφή: ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΦΙΛΙΠΠΟΥ (EL)
Ruler: Philip III (EN)
ObvDescription: Young male head wearing tainia r. (EN)
Denomination: A (EN)
Mint: Miletus (EN)
Inscription: ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΦΙΛΙΠΠΟΥ (EN)
RevDescription: Rider on horse galloping r. (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (EL)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Archaeological Museum of Thessaloniki (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

Μίλητος (EL)
Miletus (EN)

από 323 έως 319 π.Χ. (EL)
from 323 to 319 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.