Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αέροπος

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


395 - 394 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αέροπος (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Aeropos (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αέροπος (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Aeropos (EN)

Υποδιαίρεση: Β (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος ανδρική κεφαλή με πέτασο δ. (EL)
Επιγραφή: ΑΕΡΟΠΟ (EL)
Βασιλεύς: Αέροπος (EL)
Οπισθότυπος: Ημίτομο λιονταριού που σπαράσσει λεία δ. (EL)
Denomination: B (EN)
Inscription: ΑΕΡΟΠΟ (EN)
Ruler: Aeropos (EN)
RevDescription: Forepart of lion devouring prey r. (EN)
ObvDescription: Young male head wearing petasos r. (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (EL)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Archaeological Museum of Thessaloniki (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 398 - 397 έως 395 - 394 π.Χ. (EL)
from 398 - 397 to 395 - 394 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.