Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Παυσανίας

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


394 - 393 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Παυσανίας (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Pausanias (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Παυσανίας (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Pausanias (EN)

Υποδιαίρεση: Α (EL)
Οπισθότυπος: Ημίτομο λιονταριού με τα πόδια προτεταμένα δ. (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος ανδρική κεφαλή με ταινία δ. (EL)
Βασιλεύς: Παυσανίας (EL)
Επιγραφή: ΠΑΥΣΑΝΙΑ (EL)
Ruler: Pausanias (EN)
ObvDescription: Young male head wearing tainia r. (EN)
Denomination: A (EN)
RevDescription: Forepart of lion with legs extended r. (EN)
Inscription: ΠΑΥΣΑΝΙΑ (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (EL)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Archaeological Museum of Thessaloniki (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 395 - 394 έως 393 π.Χ. (EL)
from 395 - 394 to 393 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.