Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Παυσανίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

394 - 393 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Παυσανίας (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Pausanias (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Παυσανίας (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Pausanias (EN)

Υποδιαίρεση: Α (EL)
Οπισθότυπος: Ημίτομο λιονταριού με τα πόδια προτεταμένα δ. (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος ανδρική κεφαλή με ταινία δ. (EL)
Βασιλεύς: Παυσανίας (EL)
Επιγραφή: ΠΑΥΣΑΝΙΑ (EL)
Ruler: Pausanias (EN)
ObvDescription: Young male head wearing tainia r. (EN)
Denomination: A (EN)
RevDescription: Forepart of lion with legs extended r. (EN)
Inscription: ΠΑΥΣΑΝΙΑ (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (EL)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Archaeological Museum of Thessaloniki (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 395 - 394 έως 393 π.Χ. (EL)
from 395 - 394 to 393 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.