Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αλέξανδρος Β'

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση

Κατοχυρωμένα δικαιώματα (in copyright) - Ελεύθερη πρόσβαση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

368 - 367 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αλέξανδρος Β' (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Alexander II (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αλέξανδρος Β' (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Alexander II (EN)

Υποδιαίρεση: Α (EL)
Επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος ανδρική κεφαλή με ταινία δ. (EL)
Οπισθότυπος: Άλογο που καλπάζει προς τα δ. (EL)
Βασιλεύς: Αλέξανδρος Β' (EL)
Ruler: Alexander II (EN)
ObvDescription: Young male head wearing tainia r. (EN)
Denomination: A (EN)
RevDescription: Horse galloping r. (EN)
Inscription: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (EL)
National Hellenic Research Foundation (NHRF) (EN)

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (EL)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Archaeological Museum of Thessaloniki (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 370 - 369 έως 368 - 367 π.Χ. (EL)
from 370 - 369 to 368 - 367 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.