Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αλέξανδρος Β'

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


368 - 367 π.Χ. (EL)
Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αλέξανδρος Β' (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Alexander II (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αλέξανδρος Β' (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Alexander II (EN)

Υποδιαίρεση: Α (EL)
Επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (EL)
Εμπροσθότυπος: Αγένειος ανδρική κεφαλή με ταινία δ. (EL)
Οπισθότυπος: Άλογο που καλπάζει προς τα δ. (EL)
Βασιλεύς: Αλέξανδρος Β' (EL)
Ruler: Alexander II (EN)
ObvDescription: Young male head wearing tainia r. (EN)
Denomination: A (EN)
RevDescription: Horse galloping r. (EN)
Inscription: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (EL)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Archaeological Museum of Thessaloniki (EN)
National Hellenic Research Foundation (EN)

από 370 - 369 έως 368 - 367 π.Χ. (EL)
from 370 - 369 to 368 - 367 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.