Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Περσεύς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Περσεύς (EL)
Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Perseus (EN)

Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Περσεύς (EL)
Macedonian kingdom, under ruler Perseus (EN)

Βασιλεύς: Περσεύς (EL)
Υποδιαίρεση: Β (EL)
Οπισθότυπος: Άρπη (η λαβή αρ.). (EL)
Επιγραφή: ΒΑ (EL)
Εμπροσθότυπος: Μακεδονική ασπίδα με στρόβιλο ως επίσημα. (EL)
Denomination: B (EN)
Inscription: ΒΑ (EN)
RevDescription: Harpa (handle l.). (EN)
ObvDescription: Macedonian shield with crescent-rayed star in boss. (EN)
Ruler: Perseus (EN)

Νόμισμα (EL)
Coin (EN)

Μακεδονικά νομίσματα (EL)
Νομίσματα (EL)
Coins (EN)
Macedonian coinage (EN)


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Hersh Collection (EL)
National Hellenic Research Foundation (EN)
Συλλογή Hersh (EN)

από 179 έως 168 π.Χ. (EL)
from 179 to 168 BCE (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.