Συναξαριστής τοῦ α´ ἑξαμήνου τοῦ ἔτους : περιέχει τὰς μνήμας, τοὺς στίχους, πολλάκις δὲ καὶ τὰ συναξάρια τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, μαρτύρων, ὁσίων κλπ. τῆς Ἐκκλησίας

Συναξαριστής τοῦ α´ ἑξαμήνου τοῦ ἔτους : περιέχει τὰς μνήμας, τοὺς στίχους, πολλάκις δὲ καὶ τὰ συναξάρια τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, μαρτύρων, ὁσίων κλπ. τῆς Ἐκκλησίας
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΣυναξαριστής τοῦ α´ ἑξαμήνου τοῦ ἔτους : περιέχει τὰς μνήμας, τοὺς στίχους, πολλάκις δὲ καὶ τὰ συναξάρια τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, μαρτύρων, ὁσίων κλπ. τῆς Ἐκκλησίας (EL)

Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ἀκέφαλος καὶ κολοβὸς (κ´ Ὀκτωβρίου - ιζ´ Φεβρουαρίου). Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος κατὰ δύο σελίδας (=στήλας). Διὰ τῆς αὑτῆς χειρὸς γεγραμμένα τὰ φύλλα 1α-84α, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν καὶ τὸ ἀρχικὸν καὶ κατά τι παλαιότερον τμῆμα τοῦ κώδικος. Γράμματα στρογγυλόσχημα καὶ μεγάλα, καλλιγραφικὰ καὶ εὐανάγνωστα, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα ἀρκετά. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,205 Χ 0,165. Στίχοι 33. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις πολὺ ὀλίγαι. Τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἁπλᾶ καὶ χωρὶς καλλιτεχνικὰς ἀξιώσεις. Μικρὰ ἐπίτιτλα χρυσόγραφα καὶ ἐρυθρόγραφα. Μελάνη χρώματος κιρροῦ. Τὰ λοιπὰ φύλλα (85-245) ἔχουν γραφῆ καὶ συμπληρωθῆ ὑπὸ διαφόρων γραφέων, ἀδεξίων καὶ κακογράφων, κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον, ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν πρῶτον γραφέα. Διάφοροι καὶ αἱ ποιότητες χάρτου. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Βιβλιοδεσία: Ὁ κῶδιξ ἀστάχωτος, διότι αἱ πινακίδες του ἔχουν ἐκπέσει (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Τὰ δέκα τελευταῖα φύλλα του εἶναι σχισμένα κατὰ μέγα τμῆμα πρὸς τὸ ἔξω μέρος καὶ κατεστραμμένα ὑπὸ τῆς ὑγρασίας. Γενικώτερον ὁ κῶδιξ ρυπαρὸς ἐκ τῆς συχνῆς χρήσεως καὶ ἐκ σταγμάτων κηροῦ καὶ ἐν πολλοῖς διαποτισμένος ὑπὸ τῆς ὑγρασίας καὶ ἐφθαρμένος (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν αριθμὸν 7 (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 245 (EL)

XIV (τέλη)Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Βιογραφία (EL)
Orthodox Eastern Church -- Biography (EL)
Spiritual life -- Orthodox Eastern Church (EL)
Πνευματική ζωή -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (EL)
Χριστιανοί άγιοι -- Βιογραφία -- Ελλάδα (EL)
Christian saints -- Biography -- Greece (EL)
Άγιοι Συναξάρια (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,290 Χ 0,210/0,220 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_14*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.