Φορέας : Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου  

Οι κώδικες της Ιεράς Μονής Ρουσάνου, έχουν γραφεί από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα. Πρόκειται κυρίως για Λειτουργικά Βιβλία, Μηναία, Παρακλητικές, Συναξαριστές, Λόγους Εκκλησιαστικών Πατέρων, Δογματικά κ.ά.
Τον Φεβρουάριο του 2019 η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας σε συνεργασία με το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, ανέλαβε το έργο «Ψηφιοποίηση, Διαχείριση και Καταλογογράφηση της συλλογής χειρογράφων της Ιεράς Μονής Ρουσάνου». Σκοπός του έργου είναι η διατήρηση των κειμηλίων της πολιτιστικής κληρονομιάς και η πρόσβαση, σε υψηλής ποιότητας ανάλυση, της ακαδημαϊκής κοινότητας στο θησαυρό των Μονών των Μετεώρων.

Ανακαλύψτε τα 39  τεκμήρια  της συλλογής