Παρακλητική
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΠαρακλητική (EL)

Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, ἀλλ' οὐχὶ καλλιγραφική. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα πολλά. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,240 Χ 0,170. Στίχοι 31. Αἱ συνήθεις βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις . Ἐπίτιτλα, τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἁπλᾶ καὶ χωρὶς καλλιτεχνικὰς ἀξιώσεις. Αἱ ἐρυθρογραφίαι ἐν γένει ἐξίτηλοι καὶ δυσδιάκριτοι. Μελάνη χρώματος κιρροῦ. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Σημειώσεις: Ἐπὶ τοῦ φύλλου 1α, ἐρυθρόγραφος ὁ τίτλος: «Ἀρχ(ὴ) σὺν Θ(ε)ῶ: ὁκτωήχ(ου): περιέχ(ων) τ(ὴν) πᾶσ(αν) ἀκολουθί(αν)». Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φύλλου, ἄνωθεν τοῦ ἐπιτίτλου: Κ(ύρι)ε βοήθη (EL)
Σημειώσεις: Η εικόνα zzbd είναι προς αντικατάσταση (EL)
Βιβλιοδεσία: Ἐκ τῆς ἄλλοτε διὰ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων σταχώσεως σώζεται μικρὸν μόνον τμῆμα τῆς προσθίας πινακίδος, ἄνευ τοῦ βυρσίνου ἐπικαλύμματος (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις κακή. Ὁ κῶδιξ διαποτισμένος καὶ ἐφθαρμένος ὑπὸ τῆς ὑγρασίας καὶ λίαν ρυπαρὸς ἐκ τῆς συχνῆς χρήσεώς του (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν αριθμὸν 6 (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 177 (EL)

XIV (ἔτ. 1387/88)Church music -- Orthodox Eastern Church (EL)
Εκκλησιαστική μουσική -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (EL)
Orthodox Eastern Church . Octoechos (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία . Μεγάλη Οκτώηχος (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,295 Χ 0,220 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_16*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.