Μαθηματάριον. Κείμενα διάφορα, ἐξ ὧν τὰ πλεῖστα μετ' ἐνδιαστίχου ἑρμηνείας

Μαθηματάριον. Κείμενα διάφορα, ἐξ ὧν τὰ πλεῖστα μετ' ἐνδιαστίχου ἑρμηνείας
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΜαθηματάριον. Κείμενα διάφορα, ἐξ ὧν τὰ πλεῖστα μετ' ἐνδιαστίχου ἑρμηνείας (EL)

Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐκ πινακίδων χάρτου ναστοῦ, μὴ ἐπενδεδυμένων καὶ λίαν ἐφθαρμένων ἐκ τῆς χρήσεως καὶ ἐκ τῆς ὑγρασίας (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ εὐανάγνωστος, ἡ συνήθης τῆς ἐποχῆς, οὐχὶ ὅμως ἐπιμελημένη. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα ὀλίγα. Αἱ διαστάσεις τῆς γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων, ὡς καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στίχων, ποικίλλουν. Μεταξὺ τῶν φύλλων 35 καὶ 36 χάσμα εἰς τὸ κείμενον, διότι ἔχουν ἐκπέσει ἕν ἢ περισσότερα φύλλα (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 15 (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις τοῦ κώδικος μετρία (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 81 (EL)

XVIIIΜουσική, Βυζαντινή -- Ιστορία και κριτική (EL)
Music, Byzantine -- History and criticism (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,215 Χ 0,180 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_19*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.