Δημώδης ἱστορία τοῦ Αἰσώπου

Δημώδης ἱστορία τοῦ Αἰσώπου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΔημώδης ἱστορία τοῦ Αἰσώπου (EL)

Αίσωπος , (6ος αι. π.Χ.) (EL)

Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ἀκέφαλος, ἐλλιπὴς (διότι τὸ ἄνω τμῆμα τῶν φύλλων 1-22 εἶναι μυόβρωτον καὶ λείπει) καὶ κολοβή. Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ λεπτόγραμμος καὶ ἄνετος. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα ἀρκετά. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,140 Χ 0,095. Στίχοι 21. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα. Μελάνη ἀμαυρὰ καὶ ἔντονος. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημον (EL)
Βιβλιοδεσία: Ὁ κῶδιξ σήμερον ἀστάχωτος καὶ μυόβρωτος κατὰ τὸ ἄνω μέρος του (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 25 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διαποτισμένος ἐν γένει ὑπὸ τῆς ὑγρασίας καὶ ρυπαρός (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες zzs1, zzs2, zzs3 είναι προς αντικατάσταση (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 39 (EL)

XVI (τέλη)Αισώπειοι μύθοι (EL)
Aesop's fables (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,205 Χ 0,150 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_21*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.