Ἀντιρρητικὰ καὶ δογματικὰ κείμενα κατὰ Μωάμεθ καὶ κατὰ Λατίνων, εἰς κεφάλαια α´-ργ´. Εἰς τὴν ἁπλοελληνικήν

Ἀντιρρητικὰ καὶ δογματικὰ κείμενα κατὰ Μωάμεθ καὶ κατὰ Λατίνων, εἰς κεφάλαια α´-ργ´. Εἰς τὴν ἁπλοελληνικήν
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAἈντιρρητικὰ καὶ δογματικὰ κείμενα κατὰ Μωάμεθ καὶ κατὰ Λατίνων, εἰς κεφάλαια α´-ργ´. Εἰς τὴν ἁπλοελληνικήν (EL)

Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 28 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις καλή (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Βιβλιοδεσία: Ὁ κῶδιξ ἀστάχωτος σήμερον. Αἱ πινακίδες ἔχουν ἐκπέσει (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Τὸ κείμενον κολοβόν. Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ ἡ συνήθης τῆς ἐποχῆς. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα πολλά. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,150/0,160 Χ 0,115. Στίχοι 20. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις αἱ κοιναί. Ἐπίτιτλα (φφ. 1α, 37β, 60β) καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα. Μελάνη μελίχρους. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημον (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 79 (EL)

XVIIΟρθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα (EL)
Orthodox Eastern Church -- Doctrinal and controversial works (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,230 Χ 0,160 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_22*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.