Λόγοι ἐκκλησιαστικῶν πατέρων κ.ἄ.

Λόγοι ἐκκλησιαστικῶν πατέρων κ.ἄ.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΛόγοι ἐκκλησιαστικῶν πατέρων κ.ἄ. (EL)

Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ διαποτισμένος ὑπὸ τῆς ὑγρασίας καὶ ρυπαρός. Διατήρησις ἐν γένει μετρία (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος, ὡς δηλώνει καὶ τὸ κτητορικόν του σημείωμα, προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 45 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁ κῶδιξ ἀκέφαλος, ἐλλιπὴς καὶ κολοβός. Διακρίνονται εἰς τὸν κώδικα πολλοὶ γραφεῖς (περὶ τοὺς ἑπτά). Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, ἐπενδεδυμένων δι' ἐφθαρμένου βυρσίνου ἐπικαλύμματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου διακρίνεται ἁπλῆ ἔντυπος διακόσμησις (EL)
Σημειώσεις: Το αρχείο είναι υπό επεξεργασία (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 222 (EL)

XVFathers of the Church -- Speeches, addresses, etc. (EL)
Πατέρες της Εκκλησίας -- Ομιλίες, λόγοι, κλπ. (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

0,220 Χ 0,145 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_23*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.