Λόγοι Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ ἄλλων διαφόρων. Ἀπόκρυφα κείμενα

Λόγοι Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ ἄλλων διαφόρων. Ἀπόκρυφα κείμενα
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΛόγοι Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ ἄλλων διαφόρων. Ἀπόκρυφα κείμενα (EL)

Σημειώσεις: Η εικόνα zzs2 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐκ ξυλίνων πινακίδων, σητοβρώτων καὶ ἐφθαρμένων, ἐπικεκαλυμμένων ἄλλοτε διὰ βύρσης, ἡ ὁποία σήμερον ἔχει ἐκπέσει. Ἐπὶ τῆς ράχεως λωρὶς λινοῦ ὑφάσματος (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 42 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις τοῦ κώδικος ἐν γένει καλή (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα πολλά. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,100 Χ 0,065. Στίχοι 18. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις πολλαί. Ὀλίγα ἐπίτιτλα καὶ ἀρχικά κεφαλαῖα γράμματα ὲρυθρόγραφα, ἁπλᾶ καὶ χωρὶς καλλιτεχνικὰς ἀξιώσεις. Μελάνη ἀμαυρὰ καὶ ἔντονος (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 144 (EL)

XVI/XVIIΙωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος , (π. 354-407) (EL)
Fathers of the Church -- Speeches, addresses, etc. (EL)
Πατέρες της Εκκλησίας -- Ομιλίες, λόγοι, κλπ. (EL)
John Chrysostom, Saint , (-407) (EL)Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,145 Χ 0,105 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_24*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.