[Χωρίς τίτλο]
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SA[Χωρίς τίτλο] (EL)

Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Ἴχνη ἑνὸς θηλυκωτῆρος. Ὁ κῶδιξ ρυπαρὸς καὶ διαποτισμένος ὑπὸ τῆς ὑγρασίας. Διατήρησις ἐν γένει κακή (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁ κῶδιξ ἔχει απαρτισθῆ διὰ τῆς συσταχώσεως πέντε τμημάτων, διαφόρων κατὰ τὸν χάρτην, τοὺς γραφεῖς καὶ τὸν χρόνον. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες zzbd, zzs1, zzs2, zzs3 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις σητόβρωτος καὶ ἐξηρθρωμένη, ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, τῶν ὁποίων τὸ βύρσινον ἐπικάλυμμα ἔχει ἐκπέσει (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 32 (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 189 (EL)

XIV (φφ. 102α-162α) XV (τέλη)/XVI (ἀρχαί) (φφ. 1α-85α, 163α-189β) XVI (φφ. 86α-101β)Ιησούς Χριστός -- Πάθη (EL)
Christian saints -- Biography (EL)
Orthodox Eastern Church -- Liturgy and ritual (EL)
Jesus Christ -- Passion (EL)
Εφραίμ ο Σύρος (Όσιος), (π. 306-373) (EL)
Χριστιανοί άγιοι -- Βιογραφία (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και τυπικό (EL)
Ephraem (Syrus, Saint), (303-373) (EL)Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,215 Χ 0,145 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_26*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.