[Χωρίς τίτλο]
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SA[Χωρίς τίτλο] (EL)

Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ, εἰς πολλὰ σημεῖα, ἔχει διαποτισθῆ ὑπὸ τῆς ὑγρασίας. Διατήρησις μετρία (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες zzs1, zzs2 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτως προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 4 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρὸς (πλὴν τῶν δύο προσθέτων εἰς τὸ τέλος φύλλων, ρπδ´ και ρπε´). Γραφὴ ἐπιμελημένη, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα ὀλίγα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,215 Χ 0,140. Στίχοι 34-35. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις πολλαί. Ἐπίτιτλα, τίτλοι, καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἁπλᾶ, ἐρυθρόγραφα. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐκ πινακίδων ξυλίνων, τῶν ὁποίων ἔχει ἐκπέσει τὸ βύρσινον ἐπικάλυμμα (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 187 (EL)

XIVΙωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος , (π. 354-407) (EL)
Fathers of the Church -- Speeches, addresses, etc. (EL)
Πατέρες της Εκκλησίας -- Ομιλίες, λόγοι, κλπ. (EL)
Βασίλειος ο Μέγας , (330-378) (EL)
Basil (Saint) (Bishop of Caesarea), (approximately 329-379) (EL)
John Chrysostom, Saint , (-407) (EL)Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,290 Χ 0,215 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_31*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.