Μουσικὸς κῶδιξ. Ἀνθολογία

Μουσικὸς κῶδιξ. Ἀνθολογία
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΜουσικὸς κῶδιξ. Ἀνθολογία (EL)

Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατᾶ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 19 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ ἔχει διαποτισθῆ ὑπὸ τῆς ὑγρασίας καὶ τὰ γράμματα καὶ σημαδόφωνα ἔχουν καταστῆ πολλαχοῦ ἐξίτηλα καὶ δυσδιάκριτα. Διατήρησις ἐν γένει μετρία (EL)
Σημειώσεις: Ὁ κῶδιξ οὗτος, σπουδαῖος διὰ τὴν παλαιότητά του (πρᾶγμα σπάνιον εἰς μουσικοὺς κώδικας), ἐκπροσωπεῖ τὴν ᾀσματικὴν παράδοσιν τῆς Θεσσαλονίκης, καθότι περιέχει πολλὰ «θεσσαλονικαῖα» μέλη (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ἀκέφαλος, ἐλλιπὴς καὶ κολοβή. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Σημειώσεις: Οι εικόνες zzbd, zzs1, zzs2, zzs3 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Βιβλιοδεσία: Ἐκ τῆς διὰ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων σταχώσεως σώζεται μόνον ἡ προσθία πινακίς, ἐπικεκαλυμμένη ἄλλοτε διὰ βύρσης, τῆς ὁποίας μικρὰ μόνον ὑπολείμματα ὑπάρχουν σήμερον. Ἴχνη τοῦ ἑνὸς θηλυκωτῆρος (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 157 (EL)

XIV (1380/81)Church music -- Orthodox Eastern Church (EL)
Εκκλησιαστική μουσική -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,230 Χ 0,150 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_33*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.