Συναξαριστὴς τοῦ β´ ἑξαμήνου τοῦ ἔτους (α´ Μαρτίου-λα´ Αὐγούστου) : περιέχει σύντομα συναξάρια τῶν περισσοτέρων ἐκ τῶν μνημονευομένων ἁγίων, ὁσίων καὶ μαρτύρων τῆς χρονικῆς αὐτῆς περιόδου, μετὰ τῶν σχετικῶν στίχων των

Συναξαριστὴς τοῦ β´ ἑξαμήνου τοῦ ἔτους (α´ Μαρτίου-λα´ Αὐγούστου) : περιέχει σύντομα συναξάρια τῶν περισσοτέρων ἐκ τῶν μνημονευομένων ἁγίων, ὁσίων καὶ μαρτύρων τῆς χρονικῆς αὐτῆς περιόδου, μετὰ τῶν σχετικῶν στίχων των
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΣυναξαριστὴς τοῦ β´ ἑξαμήνου τοῦ ἔτους (α´ Μαρτίου-λα´ Αὐγούστου) : περιέχει σύντομα συναξάρια τῶν περισσοτέρων ἐκ τῶν μνημονευομένων ἁγίων, ὁσίων καὶ μαρτύρων τῆς χρονικῆς αὐτῆς περιόδου, μετὰ τῶν σχετικῶν στίχων των (EL)

Βιβλιοδεσία: Αἱ πινακίδες τῆς σταχώσεως ἔχουν ἐκπέσει (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμόν 35 (EL)
Σημειώσεις: Η εικόνα zzbd είναι προς αντικατάσταση (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις τοῦ σωζομένου τμήματος τοῦ κώδικος καλή (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ἀκέφαλος καὶ κολοβὸς (ἄρχεται ἀπὸ κ´ Ἀπριλίου καὶ τελειώνει τὴν κθ´ Αὐγούστου). Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ καλλιγραφική, στρογγυλόσχημος, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα ὀλίγα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,180 Χ 0,110. Στίχοι 30. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις πολὺ ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἐντελῶς ἁπλᾶ. Ἐρυθρόγραφοι ὡσαύτως, εἰς πολλὰς περιπτώσεις, καὶ οἱ στίχοι τῶν ἁγίων, μαρτύρων κλπ. Μελάνη χρώματος κιρροῦ. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 186 (EL)

XIV (περὶ τὰ μέσα)Christian saints -- Biography (EL)
Χριστιανοί άγιοι -- Βιογραφία (EL)
Άγιοι Συναξάρια (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,245 Χ 0,175 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_35*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.