Μηναῖον Ἰουνίου περιέχον κυρίως τὰς ἀκολουθίας τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τοὺς στίχους καὶ τὰ συναξάρια αὐτῶν

Μηναῖον Ἰουνίου περιέχον κυρίως τὰς ἀκολουθίας τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τοὺς στίχους καὶ τὰ συναξάρια αὐτῶν
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΜηναῖον Ἰουνίου περιέχον κυρίως τὰς ἀκολουθίας τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τοὺς στίχους καὶ τὰ συναξάρια αὐτῶν (EL)

Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, ἐπενδεδυμένων διὰ βυρσίνου ἐπικαλύμματος, ἐφθαρμένου σήμερον, φέροντος ἁπλῆν ἔντυπον γραμμικὴν διακόσμησιν. Ἴχνη ἑνὸς θηλυκωτῆρος (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις τοῦ κώδικος πολὺ καλή (EL)
Σημειώσεις: Η εικόνα zzs2 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρὸς (Πορφυρίου μοναχοῦ). Γραφὴ στρογγυλόσχημος, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Τὸ κείμενον χωρὶς ὀρθογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,170 Χ 0,110. Στίχοι 24-26. Μελάνη ἀμαυρά, ζωηρὰ καὶ ἔντονος. Τίτλοι ἐρυθρόγραφοι, ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ὡσαύτως ἐρυθρόγραφα. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 43 (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)
Πορφύριος (μοναχός) (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 132+Α´ (EL)

XVI (τέλη)/XVII (ἀρχαὶ)Christian saints -- Biography (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία -- Κείμενα (EL)
Orthodox Eastern Church -- Liturgy -- Texts (EL)
Χριστιανοί άγιοι -- Βιογραφία (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,235 Χ 0,165 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_37*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.