[Ἰωάννου τοῦ Χρυσιστόμου] λόγοι ἑρμηνευτικοὶ εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων

[Ἰωάννου τοῦ Χρυσιστόμου] λόγοι ἑρμηνευτικοὶ εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SA[Ἰωάννου τοῦ Χρυσιστόμου] λόγοι ἑρμηνευτικοὶ εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (EL)

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος , (π. 354-407) (EL)

Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις μετρία. Τὰ φύλλα 1-24 πολὺ κατεστραμμένα ὑπὸ τῆς ὑγρασίας· τὸ μεγαλύτερον μέρος των ἐλλείπει. Τὰ φύλλα πρὸς τὸ τέλος, 217-227, διαποτισμένα ὑπὸ τῆς ὑγρασίας κατὰ τὸ ἄνω μέρος των. Τοῦ λοιποῦ τμήματος τοῦ κώδικος ἡ διατήρησις πολὺ καλή (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁ κῶδιξ ἀκέφαλος, ἐλλιπὴς καὶ κολοβός. Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ στρογγυλόσχημος, σταθερὰ και εὐανάγνωστος, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Τὸ κείμενον χωρὶς ὀρθογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,230 Χ 0,155. Στίχοι 29. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Τίτλοι καὶ ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἁπλᾶ. Ἐρυθρόγραφα ὡσαύτος καὶ πολλὰ σχόλια καὶ παραπεμπτικὰ σημεῖα εἰς τὰ περιθώρια. Μελάνη ἀμαυρὰ καὶ ἔντονος. Ὡρισμένα μὲν διπλοτονούμενα (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Βιβλιοδεσία: Ὁ κῶδιξ ἀστάχωτος σήμερον, διότι μετὰ τῶν φύλλων ἔχουν ἐκπέσει καὶ αἱ πινακίδες (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὖτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 1 (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 227 (EL)

XIIIFathers of the Church -- Speeches, addresses, etc. (EL)
Πατέρες της Εκκλησίας -- Ομιλίες, λόγοι, κλπ. (EL)
Orthodox Eastern Church (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,330 Χ 0,230 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_4*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.