Ἰωάννου Σχολαστικοῦ (τοῦ Σιναΐτου) Κλῖμαξ (λόγοι α´-λ´. PG 88, 579-1210)

Ἰωάννου Σχολαστικοῦ (τοῦ Σιναΐτου) Κλῖμαξ (λόγοι α´-λ´. PG 88, 579-1210)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAἸωάννου Σχολαστικοῦ (τοῦ Σιναΐτου) Κλῖμαξ (λόγοι α´-λ´. PG 88, 579-1210) (EL)

Ιωάννης (της Κλίμακος) (Άγιος), (π. 525-600) (EL)

Σημειώσεις: Η εικόνα zzs2 είναι προς αντικατάσταση (EL)
Βιβλιοδεσία: Στάχωσις ἐφθαρμένη, ἐκ παχειῶν ξυλίνων πινακίδων, ἐπενδεδυμένων δι' ἐφθαρμένου ὡσαύτως βυρσίνου ἐπικαλύμματος (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ (τὸ κείμενον τῆς «Κλίμακος») γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ στρογγυλόσχημος, σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος, ἐμπείρου βιβλιογράφου. Ὀρθογραφικὰ σφάλματα ἀρκετά. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,165 Χ 0,090. Στίχοι 21. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Τίτλοι ἐρυθρόγραφοι, ἀρχικὰ κεφαλαῖα γράμματα ὡσαύτως ἐρυθρόγραφα, ἁπλᾶ καὶ χωρὶς καλλιτεχνικὰς ἀξιώσεις. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημα (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 22 (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Διατήρησις τοῦ κώδικος (πλὴν τῆς σταχώσεως) ἐν γένει καλή (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 226 (EL)

XIV (α´ ἥμισυ)Monastic and religious life -- Early works to 1800 (EL)
Asceticism -- Orthodox Eastern Church -- Early works to 1800 (EL)
Spiritual life -- Orthodox Eastern Church (EL)
John (Climacus, Saint), (active 6th century) (EL)
Πνευματική ζωή -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (EL)
Ιωάννης (της Κλίμακος) (Άγιος), (π. 525-600) (EL)
Ασκητισμός -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Πρώιμα έργα μέχρι το 1800 (EL)
Μοναχική και θρησκευτική ζωή -- Πρώιμα έργα μέχρι το 1800 (EL)Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_44*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.