Ἀκολουθίαι κατ' ἐπιλογήν, μετ' ἐκτενῶν συναξαρίων, τῶν κυριωτέρων ἑορτῶν τῶν μηνῶν Αὐγούστου, Σεπτεμβρίου, Όκτωβρίου, Νοεμβρίου καὶ Ἰανουαρίου

Ἀκολουθίαι κατ' ἐπιλογήν, μετ' ἐκτενῶν συναξαρίων, τῶν κυριωτέρων ἑορτῶν τῶν μηνῶν Αὐγούστου, Σεπτεμβρίου, Όκτωβρίου, Νοεμβρίου καὶ Ἰανουαρίου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAἈκολουθίαι κατ' ἐπιλογήν, μετ' ἐκτενῶν συναξαρίων, τῶν κυριωτέρων ἑορτῶν τῶν μηνῶν Αὐγούστου, Σεπτεμβρίου, Όκτωβρίου, Νοεμβρίου καὶ Ἰανουαρίου (EL)

Βιβλιοδεσία: Ὁ κῶδιξ ἀκέφαλος (ἔχουν ἐκπέσει 119 φύλλα ἀπὸ τὴν ἀρχὴν) καὶ κολοβός. Ὁ κῶδιξ ἀστάχωτος, διότι αἱ πινακίδες ἔχουν ἐκπέσει. (EL)
Συντήρηση και διατήρηση χειρογράφου: Τὰ φύλλα, πολλαχοῦ, εἰς τὸ ἄνω μέρος των, διαποτισμένα ὑπὸ τῆς ὑγρασίας. Διατήρησις ἐν γένει μετρία (EL)
Σχετική βιβλιογραφία: Δημητρίου Ζ. Σοφιανού "Τα χειρόγραφα της Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός," Αθήναι, 2009 (EL)
Προέλευση χειρογράφου: Ὁ κῶδιξ οὗτος, ὡς φαίνεται καὶ ἐκ τοῦ κτητορικοῦ του σημειώματος, προέρχεται ἐκ τῆς Μονῆς Ρουσάνου, κατὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῶν κωδίκων της, τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Ν. Βέη τὸ ἔτος 1909, εἶχε λάβει τὸν ἀριθμὸν 17 (EL)
Φυσική κατάσταση και Διακόσμηση: Ὁλόκληρος ὁ κῶδιξ γεγραμμένος ὑπὸ τῆς αὐτῆς χειρός. Γραφὴ σταθερὰ καὶ εὐανάγνωστος. Τὸ κείμενον χωρὶς ὀρθογραφικὰ σφάλματα. Διαστάσεις γεγραμμένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων 0,150 Χ 0, 095. Στίχοι 23. Βραχυγραφίαι καὶ ἐπιτμήσεις ὀλίγαι καὶ ἐκ τῶν συνήθων. Ἀρχικὰ κεφαλαῖα καὶ ἄλλα γράμματα ἐρυθρόγραφα, ἐντελῶς ἁπλᾶ. Ἐπίτιτλα (φφ. 12α, 49β, 69β, 107α, 122α, 152α) ὡσαύτως ἐρυθρόγραφα, χωρὶς καλλιτεχνικὰς ἀξιώσεις. Μελάνι ἀμαυρὰ καὶ ἔντονος. Ὁ χάρτης τῶν φύλλων τοῦ κώδικος φέρει καὶ ὑδατόσημον, τὸ ὁποῖον παριστᾷ ἄγκυραν ἐντὸς κύκλου, μὲ ἑξάκτινον ἀστέρα ἐκτὸς αὐτοῦ («ancre») (EL)

Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Χειρόγραφο (EL)


Φύλλα 160 (EL)

XVIOrthodox Eastern Church -- Liturgy and ritual (EL)
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και τυπικό (EL)


Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για την Ιερά Μονή Ρουσάνου (EL)

Εικόνα

0,220 Χ 0,160 (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://opac/3_9*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.