Φορέας : Benaki Museum / Μουσείο Μπενάκη  

Το αποθετήριο των ψηφιακών συλλογών του Μουσείου Μπενάκη αποτελεί δείγμα των ψηφιακών του πόρων – μουσειακών αντικειμένων και αρχειακού υλικού – πολλοί από τους οποίους παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος μέσα από κείμενα, εικόνες, βίντεο και εφαρμογές πολυμέσων .

Ανακαλύψτε τα 204  τεκμήρια  της συλλογής