Οικόσημο οικογένειας Καλλέργη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1250 - 1400 (EL)
Οικόσημο οικογένειας Καλλέργη (EL)
Coat-of-arms of the Callergi family (Calergi) (EN)

Ιστορικό Σημείωμα: Κρητική αρχοντική οικογένεια, πιθανόν καταγόμενη από τους Φωκάδες, μια των 12 οικογενειών των αναφερομένων ως "Αρχοντόπουλων", ενδεχομένως βυζαντινής προέλευσης. Μέλη της πρωτοστάτησαν σε εξεγέρσεις κατά των Βενετών στην Κρήτη (13ος-14ος αι.), αργότερα όμως εντάχθηκαν στο σύστημα της βενετικής κυριαρχίας και τους αναγνωρίστηκε τίτλος βενετικής ευγενείας ("Nobili Veneti"). Απόγονοι της οικογένειας έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του 1821, ανέλαβαν στρατιωτικά -κυρίως- αξιώματα στο Ελληνικό κράτος και πρωτοστάτησαν σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες (19ος-20ός αι.). (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Κωστής Καλλιβρετάκης, 2006 (EL)
Notes: Photo Kostis Kallivretakis, 2006 (EN)
Historical Notice: Cretan noble family of alleged Byzantine origins (one of the 12 so-called "Archontopoula"). Its members played a leading role in revolts against the Venetians in Crete (13th-14th c.), but were later incorporated into the Venetian dominion system and received a title of Venetian nobility ("Nobili Veneti"). Descendents of the family participated in the Greek War of Independence, assumed -mainly military- offices in the Greek state and took an active part in various political and social struggles (19th-20th c.). (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ναός Παναγίας Απάνω Καστρίου (EL)
Καστρί Αγίου Μάμαντα (Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, Κρήτη) (EL)
Church of Panagia of Apano Kastri (EN)
Kastri of Agios Mamantas (Mylopotamos-Rethymno, island of Crete) (EN)

1250 - 1400 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.