δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1411 (EL)
Οικόσημο οίκου Βενιέρη (EL)
Coat-of-arms of the house of Venier (EN)

Ιστορικό Σημείωμα: Οίκος Βενετών πατρικίων, που έδωσε μεταξύ των άλλων τρεις δόγηδες της Βενετίας (14ος και 16ος αι.) και έξι δούκες της Κρήτης (15ος, 16ος και 17ος αι.). Το συγκεκριμένο οικόσημο, σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο σήμερα, ανήκει στον καστελλάνο της Μεθώνης Lorenzo Venier. Υπενθυμίζεται ότι η Μεθώνη διετέλεσε υπό βενετική κυριαρχία για δύο περιόδους, από το 1206 έως το 1500 και από το 1686 έως το 1715. (EL)
Ταύτιση φορέα του οικόσημου: Lorenzo Venier, Βενετός καστελλάνος Μεθώνης (1410-1411) (EL)
Σημειώσεις: Φωτογράφηση τεκμηρίου Κωστής Καλλιβρετάκης, 2005 (EL)
Notes: Photo Kostis Kallivretakis, 2005 (EN)
Historical Notice: Venetian patrician house, including three doges of Venice (14th and 16th c.) and six dukes of Crete (15th, 16th and 17th c.). This particular coat-of-arms, almost destroyed today, belongs to the castellan of Methoni Lorenzo Venier. Methoni was under Venetian rule during two periods, from 1206 to 1500 and from 1686 to 1715. (EN)
Identification of the bearer: Lorenzo Venier, Venetian castellan of Methoni (1410-1411) (EN)

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EL)
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)
Leonidas Kallivretakis (EN)

Εραλδικό μνημείο (EL)
Heraldic monument (EN)

Εραλδικό Μνημείο (EL)
Έμβλημα (EL)
Εραλδική (EL)
Οικόσημο (EL)
Heraldry (EN)
Emblem (EN)
Coat of arms (EN)
Heraldic Monument (EN)


Μεθώνη (Πελοπόννησος) (EL)
Κάστρο Μεθώνης (EL)
Castle of Methoni (EN)
Methoni (Peloponnisos) (EN)

1411 (EN)

Εικόνα

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute of Neohellenic Research/ National Hellenic Research Foundation (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.