Επιστολή του υποδιοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, Σ. Πετρόπουλου, προς το Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως σχετικά με το ζήτημα της προμήθειας επί του σχεδίου σύμβασης για τη λογιστική, ταμειακή κλπ διαχείριση της "Στεγάσεως".

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιστολή του υποδιοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, Σ. Πετρόπουλου, προς το Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως σχετικά με το ζήτημα της προμήθειας επί του σχεδίου σύμβασης για τη λογιστική, ταμειακή κλπ διαχείριση της "Στεγάσεως". (EL)

Πετρόπουλος Σ. Υποδιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (EL)

Αναφέρεται στον τρόπο καθορισμού της προμήθειας της Τράπεζας αναφορικά με το ζήτημα της Στέγασης υποδεικνύοντας το σύστημα που χρησιμοποιεί για εργασίες τις οποίες εκτελεί για λογαριασμό του Δημοσίου και περιλαμβάνει την καταβολή των πάσης φύσεως δαπανών της εργασίας αυτής, τον καθορισμό των δαπανών αυτών από αρμόδια Επιτροπή και την καταβολή μικρής προμήθειας για τη μεταφορά χρημάτων από το Κεντρικό Κατάστημα στα Υποκαταστήματα, την απασχόληση γενικών στελεχών του Κέντρου και των διευθυντών των Υποκαταστημάτων και διάφορα άλλα έξοδα. Επίσης, τονίζεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Τράπεζας. (EL)

Επιστολή (EL)

Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως της Ελλάδας (EL)
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (EL)
Οικονομία Τράπεζες (EL)
Στέγαση (EL)
Τραπεζιτικά ζητήματα (EL)


Αθήνα (EL)


1946 Ιούνιος 6 (EL)


Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.