Εξερευνήστε 161881 τεκμήρια ποικίλων τύπων
από 43 φορείς περιεχομένου

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Ζωγραφική | 1842 μ.Χ.
Watts George Frederick
Inventory number Κ.1031Κ.1031

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου:  

Συλλογή: Αποθετήριο Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου