Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Πελοποννήσου

Νομός Μεσσηνίας Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Messenia