Φορέας : Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Στη συλλογή περιλαμβάνονται φωτογραφίες και έγγραφα από ιστορικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνικές δραστηριότητες διαφόρων νησιών του Αιγαίου. Πρόκειται για αξιόλογα μνημεία που αποτελούν μέρος της βιομηχανικής και βιοτεχνικής κληρονομιάς μας.

Ανακαλύψτε τα 1.644  τεκμήρια  της συλλογής