Φορέας : Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Η συλλογή περιλαμβάνει σπάνιο υλικό της ταξιδιωτικής γραμματείας (κείμενα και εικονογράφηση) που αναφέρεται στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα. Τα δεδομένα έχουν προέλθει από βιβλιοθήκες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανακαλύψτε τα 498  τεκμήρια  της συλλογής